השתלמות בניהול כספי הוועד – מרחב העמקים 2.9.24

תאריך פתיחה
02/09/2024 יום שני
תאריכים
02/09/2024 יום שני
שעות:
16:30 - 20:00
מיקום:
במרחב
תיאור:
רח' יהושע חנקין 44 עפולה
16/09/2024 יום שני
שעות:
16:30 - 20:00
מיקום:
במרחב
תיאור:
רח' יהושע חנקין 44 עפולה
23/09/2024 יום שני
שעות:
16:30 - 20:00
מיקום:
במרחב
תיאור:
רח' יהושע חנקין 44 עפולה
30/09/2024 יום שני
שעות:
16:30 - 20:00
מיקום:
במרחב
תיאור:
רח' יהושע חנקין 44 עפולה
תיאור קורס

השתלמות המזמינה את חברי הוועד ללמוד לעומק את תחום ניהול הכספים וקופת הוועד. בהשתלמות יושם דגש על אחריות הוועד בשמירה על טוהר המידות וסדרי מנהל תקין על-פי הוראות המדריך לניהול כספי ועד העובדים ותקנון ועדי עובדים של ההסתדרות אליהם מחויבים כל הוועדים. בהשתלמות נפגוש את נציג הביקורת של ההסתדרות.

 

מנושאי ההשתלמות:

  • כיצד בוחרים ממלאי תפקידים בוועד?
  • מהן הסמכויות ותחומי האחריות של הגזבר, ועדת הכספים, ועדת ביקורת
  • ניהול כספי הוועד: החל מבניית תקציב שנתי ועד כיסוי גירעונות ויעוד עודפים
  • עריכת דוחות כספיים שנתיים: מאזן, דוח הכנסות-הוצאות ניהול קופה קטנה
  • מחלקת הביקורת של ההסתדרות
דמי השתתפות

150.00

פרטים אישיים
דמי ביטול

במקרה של ביטול ההשתתפות עד 14 ימים ממועד פתיחת הקורס/סדנה יגבו דמי טיפול בסך 50 ₪ להזמנה.
במקרה של ביטול השתתפות עד יומיים ממועד פתיחת הקורס/סדנה יגבו דמי ביטול מלאים דהיינו דמי השתתפות מלאים.

אישור והתחייבות

פתיחת הקורס מותנית במינימום משתתפים ו/או ע”פ שיקולי הנהלה.

הריני מאשר/ת בזה כי הנני חבר/ה בהסתדרות החדשה

כמו כן הנני משלם/ת ברציפות דמי חבר להסתדרות החדשה מעל לשנה.

הריני מאשר/ת בזאת כי הנני חבר/ת ועד עובדים של ההסתדרות החדשה או מזכיר/ת איגוד מקצועי.

לאחר הרישום לקורס, יש לשלוח את כתב המינוי, המעיד כהנך חבר/ת ועד – לאימייל: info@peoples.org.il

הריני מתחייב/ת כי:

א. אשלם את דמי ההשתתפות עד תום הקורס/סדנה.

ב. ידוע לי כי אף אם אפסיק את לימודי לפני תום הלימודים מכל סיבה שהיא, אחויב בתשלום דמי השתתפות מלאים עבור הקורס/סדנה.

ג. אני מתחייב/ת שבמידה ויתברר לפני הקורס, במהלכו או אחריו, כי אינני חבר/ת ועד עובדים או מזכיר/ת איגוד מקצועי, ו/או יתברר כי אינני חבר/ה ההסתדרות החדשה ו/או יתברר כי לא שילמתי באופן רציף דמי חבר להסתדרות בשנה האחרונה, אני אשא במימון המלא של הקורס מכיסי ועל חשבוני, בעלות ובתנאי התשלום שיקבעו על ידי המכון הבינלאומי למנהיגות, ולא תהיה כל טענה בענין זה כלפי המכון הבינלאומי למנהיגות

אני החתום/ת מטה, מאשר/ת כי אשתתף בקורס/סדנה לחברי ועד עובדים של ההסתדרות החדשה, שיערך מטעם המכון הבינלאומי למנהיגות של ההסתדרות.

חתימה:
ליצירת קשר ופרטים נוספים - 09-7612323
מאור דיין – 09-7612303 | info@peoples.org.il
בחירת אמצעי תשלום

אנחנו נשתמש בפרטים האישיים כדי לעבד את ההזמנה, להציע לך תמיכה בתהליך באתר זה וכדי לבצע פעולות נוספות כפי שמפורט במדיניות פרטיות.