השתלמות עמידה מול קהל ואומנות הדיבור – מרחב השפלה 15.12.24

תאריך פתיחה
15/12/2024 יום ראשון
תאריכים
15/12/2024 יום ראשון
שעות:
08:30 - 16:00
מיקום:
במרחב
תיאור:
רח' אלי כהן 13, לוד.
16/12/2024 יום שני
שעות:
08:30 - 16:00
מיקום:
במרחב
תיאור:
רח' אלי כהן 13, לוד.
תיאור קורס

הדרך בה אני מעביר את המסר תקבע האם אוכל לסחוף אחרי מאזינים שיצביעו עבור הרעיון שלי.

פעמים רבות עולה השאלה כיצד בונים טיעון משכנע וכיצד מציגים אותו

ההשתלמות תיתן מענה לשאלה זו וגם תתמודד עם נושא החיבור עם הקהל באמצעים שונים

  • מה לומדים?
  • מבנה הטיעון הנכון וכיצד לפתח טיעון תחת לחץ
  • אימת הקהל- איך מתמודדים
  • פרזנטציה ושימוש בעזרים
  • תקשורת בינאישית ובלתי מילולית בהופעה מול קהל
  • הצגת נושא- מבנה נכון בהצגת טיעון
  • כללים ליצירת גשר לקהל
  • הכל בקול
דמי השתתפות

150.00

פרטים אישיים
דמי ביטול

במקרה של ביטול ההשתתפות עד 14 ימים ממועד פתיחת הקורס/סדנה יגבו דמי טיפול בסך 50 ₪ להזמנה.
במקרה של ביטול השתתפות עד יומיים ממועד פתיחת הקורס/סדנה יגבו דמי ביטול מלאים דהיינו דמי השתתפות מלאים.

אישור והתחייבות

פתיחת הקורס מותנית במינימום משתתפים ו/או ע”פ שיקולי הנהלה.

הריני מאשר/ת בזה כי הנני חבר/ה בהסתדרות החדשה

כמו כן הנני משלם/ת ברציפות דמי חבר להסתדרות החדשה מעל לשנה.

הריני מאשר/ת בזאת כי הנני חבר/ת ועד עובדים של ההסתדרות החדשה או מזכיר/ת איגוד מקצועי.

לאחר הרישום לקורס, יש לשלוח את כתב המינוי, המעיד כהנך חבר/ת ועד – לאימייל: info@peoples.org.il

הריני מתחייב/ת כי:

א. אשלם את דמי ההשתתפות עד תום הקורס/השתלמות.

ב. ידוע לי כי אף אם אפסיק את לימודי לפני תום הלימודים מכל סיבה שהיא, אחויב בתשלום דמי השתתפות מלאים עבור הקורס/השתלמות.

ג. אני מתחייב/ת שבמידה ויתברר לפני הקורס, במהלכו או אחריו, כי אינני חבר/ת ועד עובדים או מזכיר/ת איגוד מקצועי, ו/או יתברר כי אינני חבר/ה ההסתדרות החדשה ו/או יתברר כי לא שילמתי באופן רציף דמי חבר להסתדרות בשנה האחרונה, אני אשא במימון המלא של הקורס מכיסי ועל חשבוני, בעלות ובתנאי התשלום שיקבעו על ידי המכון הבינלאומי למנהיגות, ולא תהיה כל טענה בעניין זה כלפי המכון הבינלאומי למנהיגות

אני החתום/ת מטה, מאשר/ת כי אשתתף בקורס/השתלמות לחברי ועד עובדים של ההסתדרות החדשה, שיערך מטעם המכון הבינלאומי למנהיגות של ההסתדרות.

חתימה:
ליצירת קשר ופרטים נוספים - 09-7612323
מאור דיין 09-7612303 info@peoples.org.il
בחירת אמצעי תשלום

אנחנו נשתמש בפרטים האישיים כדי לעבד את ההזמנה, להציע לך תמיכה בתהליך באתר זה וכדי לבצע פעולות נוספות כפי שמפורט במדיניות פרטיות.