השתלמות בניהול כספי הוועד 11.3.24

ההרשמה הסתיימה

תאריך התחלה
11/03/2024
תאריכי קורס
11/03/2024 יום שני - 10:00
12/03/2024 יום שלישי - 17:00
מיקום:
במכון הבינלאומי למנהיגות
תיאור קורס

השתלמות המזמינה את חברי הוועד ללמוד לעומק את תחום ניהול הכספים וקופת הוועד. בהשתלמות יושם דגש על אחריות הוועד בשמירה על טוהר המידות וסדרי מנהל תקין על-פי הוראות המדריך לניהול כספי ועד העובדים ותקנון ועדי עובדים של ההסתדרות אליהם מחויבים כל הוועדים. בהשתלמות נפגוש את נציג הביקורת של ההסתדרות.

 

מנושאי ההשתלמות:

  • כיצד בוחרים ממלאי תפקידים בוועד?
  • מהן הסמכויות ותחומי האחריות של הגזבר, ועדת הכספים, ועדת ביקורת
  • ניהול כספי הוועד: החל מבניית תקציב שנתי ועד כיסוי גירעונות ויעוד עודפים
  • עריכת דוחות כספיים שנתיים: מאזן, דוח הכנסות-הוצאות ניהול קופה קטנה
  • מחלקת הביקורת של ההסתדרות