השתלמות בניהול כספי הוועד – ערב

מוסד לימודים

המכון הבינלאומי למנהיגות

מספר שעות לימוד

16 שעות

מועד פתיחה וסיום

זמני לימוד

לימוד ערב

השתתפות עצמית

190 ש״ח

מוסד לימודים

המכון הבינלאומי למנהיגות

מספר שעות לימוד

16 שעות

מועד פתיחה וסיום

זמני לימוד

לימוד ערב

השתתפות עצמית

190 ש״ח

השתלמות בניהול כספי הוועד – ערב

כיצד לנהל את כספי הוועד בהתאם להוראות ההסתדרות

השתלמות המזמינה את חברי הוועד ללמוד לעומק את תחום ניהול הכספים וקופת הוועד.
בהשתלמות יושם דגש על אחריות הוועד בשמירה על טוהר המידות וסדרי מנהל תקין על-פי הוראות
המדריך לניהול כספי ועד העובדים ותקנון ועדי עובדים של ההסתדרות אליהם מחויבים כל הוועדים

חבר ועד, מורשה חתימה או גזבר בוועד? חשוב מאוד שגם אתם תגיעו!
בהשתלמות נפגוש את נציג הביקורת של ההסתדרות

תמיד כדאי להתעדכן ולרענן את הזיכרון
ההשתלמות מיועדת לכל ועדי העובדים ותיקים וחדשים

מנושאי ההשתלמות

מנושאי הקורס

קורסים נוספים

דילוג לתוכן