קורס דירקטורים בכיר קורס מרוכז

מוסד לימודים

המכון הבינלאומי למנהיגות

מספר שעות לימוד

40 שעות

מועד פתיחה וסיום

זמני לימוד

מרוכז

השתתפות עצמית

500 ש״ח

מוסד לימודים

המכון הבינלאומי למנהיגות

מספר שעות לימוד

40 שעות

מועד פתיחה וסיום

זמני לימוד

מרוכז

השתתפות עצמית

500 ש״ח

קורס דירקטורים בכיר קורס מרוכז

הקורס עוסק בהרחבת הידע וההתנסות ומתמקד בהיבטים משפטיים ובחשיפה לשוק ההון, תוך התייחסות לאירועים אקטואליים והתרחשויות המשפיעות על המשק ועל שוק ההון הישראלי.
על מנת לכהן כדירקטור נדרש ידע בניהול סיכונים בתאגידים מתחומי פעילות שונים, בקיאות בחידושים בדיני עבודה והעסקת עובדים בתאגיד, הבנה בניתוח השוק הפנסיוני ושוק ההון, ביקורת פנימית, ביקורת חיצונית ועוד.
הקורס מעמיק בתכנים שנלמדו בקורס הכשרת דירקטורים.

הקורס מומלץ גם לדירקטורים מכהנים

תנאי סף: למסיימי קורס הכשרת דירקטורים

מנושאי הקורס

מנושאי ההשתלמות

קורסים נוספים

דילוג לתוכן